Thursday, 16 February 2012

A470 TYWYSOG OWAIN GLYNDWR NATIONAL HIGHWAY PETITION UP DATE: CAMPAIGN POSTER/POSTCARD AND POSTER ILLUSTRATION TO DOWNLOAD also Copies of Letters To The Press.


Campaign To Name The A470 Cymru 'Prif Ffordd Tywysog Owain ...

www.gopetition.com/petitions/campaign-to-name-the-a470-cymru-pr...
 Online Petition: Deiseb: Rydym ni, sydd wedi llofnodi isod, yn gal war ...enwi'r A470, yn ei chyfanrwydd, yn Brif Ffordd Tywysog Owain Glyndŵr er cof ... “Y Royal Welsh Way” fel cydnabyddiaeth o'r Catrawd Brenhinol sy'n talu ...Only 91 Signatures to date - nowhere near enough! 1000's are needed if we are to impress the Welsh Assembly to Use this name for the A470 rather than "the Royal Welsh Way" after Welsh British Army Regiments. \Worse even, "Prince William Way" See letters to press below:


en.wikipedia.org/wiki/A470_road
The A470 is a major long-distance connective spine road in Wales, running from Cardiff on the south coast to Llandudno on the north coast. It covers ...

So come on Pobl Glyndwr campaign on and why not download below and use as Posters to  place in Community Centres and Libraries etc and , use as a Postcard to send to local Community Representatives and other.


Glyndwr Way 470 Campaign In The News.
Wednesday, 8 February 2012

Ffilm ar Rygbi a chwifio'r faner a dwy ddeiseb i'w harwyddo.

Annwyl pawb,

Gweler dolen gyswllt i’r fersiwn Cymraeg o ffilm fer dwi newydd gynhyrchu ar gyfer YouTube.


Yn ogystal, diolch i’r ffyddloniaid sydd wedi arwyddo’r ddwy ddeiseb ‘ar lein’ ar safle gwe’r Cynulliad Cymreig, y cyntaf i geisio a pherswadio’r Cynulliad y dylid prynu a gwarchod ‘Hen Senedd-Dŷ Dolgellau’ ar gyfer y genedl, a’r ail i geisio a pherswadio’r Cynulliad i enwi’r A470 yn Briffordd Tywysog Owain Glyndŵr cyn i’r ffordd gael ei enwi’n ‘The Royal Welsh Way’, ‘Prince William Way’ neu ryw enw ‘hurt’ arall. Gweler isod y dolennau cyswllt ar gyfer y ddwy ddeiseb eto ac, fel arfer, byddwn yn ddiolchgar dros ben petaech yn gyrru’r neges yma’n mlaen yn ei gyfanrwydd ond yn arbennig, gan fod angen ysgogi mwy i arwyddo’r deisebau.

Yn enw’r Tad, byddech ddim yn gwneud hynny er budd Llysgenhadaeth Glyndŵr. Fydda i na’r Llysgenhadaeth ddim yn elwa mewn unrhyw ffordd am fy nhrafferth. Byddech yn arwyddo’r ddeiseb er cof am ymgyrch ac aberth Owain Glyndŵr a’i gyfoeswyr ac er budd Cymru heddiw a Chymru’r dyfodol. Os ydym o ddifrif am ennill annibyniaeth i Gymru, dewch i ni ddangos hynny drwy, o leiaf, sefyll yn un corff tu cefn i’r deisebau yma fel modd o ddangos parch i’r dyn a aberthodd y cyfan ac a wnaeth, drwy hynny, sicrhau bod y dyhead am annibyniaeth yn fyw yng Nghymru o hyd.

Arwyddwch:


a

Dros Glyndŵr a’i gyfoeswyr a Chymru’r gorffennol, presenol a’r dyfodol…diolch.

Siân