Sunday, 27 February 2011

Wyneb Glyndŵr


Bydd yna raglen ddogfen yn ymddangos ar S4C am 9pm ar Ddydd Gŵyl Dewi (Nos Fawrth yma) sy'n addo i ddatgelu gwir wyneb Tywysog Owain Glyndŵr. Yr actor Julian Lewis Jones fydd yn ein tywys drwy'r prosesau a ffynhonnellau a ddefnyddiwyd i ail greu wyneb Glyndŵr ac o'r hyrwyddo 'mlaen llaw' dwi wedi ei weld ar S4C hyd yma, ymddengys bod yr hyn sy'n mynd i gael ei ddatgelu'n swnio'n hynod o gyffrous felly, cofiwch wylio.

.
Bydd is-deitlau Saesneg i'r rhaglen mae'n debyg - a diolch i drefn am hynny er mwyn i'r mwyafrif o Gymry sydd wedi cael eu hamddifadu o'u hiaith, eu hanes a'u hunaniaeth gael y cyfle i flasu darn bach pwysig o'r hanes a hunaniaeth hynny am unwaith - ac o'r diwedd! Felly, pasiwch y neges ymlaen ledled Cymru a thrwy'r byd. Pawb i wylio SAC am 9pm nos Fawrth yma - Dydd Gwyl Dewi.
.
There will be a documentary at 9pm on SAC on Dydd Gŵyl Dewi (This Tuesday coming) that promises to reveal the 'true' face of Prince Owain Glyndŵr. The actor Julian Lewis Jones will be taking us through the research material and processes that were used to re-create the face of Glyndŵr and from the promotions I've already seen on S4C, this documentary and what is to be revealed promises to be very exiting, well worth watching!

Also, there will be English sub-titling to the programme which will give the vast majority of Cymry that have been deprived of  their language, history and identity a chance, for once - and at long last, to savour a small but important part of that history and identity. So, please pass the word on - throughout Cymru and the world for everyone to watch S4C at 9pm on Tuesday coming - Dydd Gŵyl Dewi! 


Hefyd, cofiwch wneud eich rhan i gario'n mlaen â Rhyfel am Annibyniaeth Glyndŵr drwy bleidleisio 'Ia' dydd Iau. Dewch i ni fynnu'r pwerau a all alluogi'r gwleidyddion ym Mae Caerdydd i daclo problemau Cymru o ddifrif ond, wedi dweud hynny, mae'r Llysgenhadaeth yn disgwyl gweld 'canlyniadau' a fydd yn gwellhau safon byw pob Cymro a Chymraes wedi i'r pwerau ychwanegol yma gael eu trosglwyddo!
.
Also, remember to do your bit to carry on with Glyndŵr's War of Independence by voting 'yes' on Thursday. Let us ensure that we do get those extra powers that will enable the politicians in Bae Caerdydd to really begin to tackle Wales's numerous problems but, once these extra powers have been given, the Embassy does expect to see results that will better the living conditions and standards of every Welshman and woman in Wales.

Thursday, 17 February 2011

An Embassy Glyndwr Analysis and Critique of the CADW Owain Glyndwr Interpretaion Plan Commissioned for Welsh Heritage Tourism Purposes


An Embassy Glyndwr critique of the Cadw commissioned Owain Glyndŵr Interpretation Plan final copy -